Thermal Charge® EG

Líquido de transferencia de calor a base de etilenglicol inhibido